تبلیغات
بانوان دریایی - علی یتیمو:
علی یتیمو:

ایشان از دوبیتی سرایان گمنام دشتی می باشد که به علت فقر و تنهایی به: ((یتیمو)) معروف بوده است. دوبیتی هایش نیز همانند خودش گمنام مانده است. وی معاصر با محمد خان دشتی و در دربار ایشان به سر می برده است، دوبیتی هایش بر خاسته از دل و نمایان کننده تنهایی سراینده است و همواره با اضطراب و اندوه دست به گریبان است.

نمونه هایی از دوبیتی های ایشان را تقدیم حضورتان می نمایم که امیدوارم مورد پسند شما خوانندگان محترم قرار بگیرد:


اگر آیی شبی در منزل مو ***به دست آری دل بی حاصل مو

درخت آرزویت ای یتیمو*** پس از مرگم بروید از گِل مو

*******
که دل در سینه از سوز درونم ***در آتش همچو آهن تفته دارد

کسی دارد خبر از روزگارم***** که روزم در پی دل رفته باشد