تبلیغات
بانوان دریایی - چت
دوشنبه 22 آذر 1389  05:59 ب.ظ
توسط: .... نیسنی

در جوامع امروزی افراد در دنیای حقیقی هم میتواند با هزارفریب و نیرنگ ارتباط های صمیمانه برقرار کنند و به اصطلاح گنجشک ره به جای قناری رنگ کند و بفروشند چه رسد به فضای مجازی که هیچ ضمانتی برای شنیده ها و گفته ها وقتی دیدنی ها وجود ندارد .

روابط افراد خانواده از حالت ساده چهره به چهره یا تلفنی و تغییر شكل آن در قالب شكل گیری روابط پیچیده تری به طور غیرمستقیم و از طریق اینترنت و چت طی سال های اخیر شده است و از آنجا كه در این گونه رابطه ها طرفین بدرستی نمی توانند هویت یكدیگر را شناسایی كنند، همین امر زمینه جرایم و سوءاستفاده های اینترنتی می شود.

یکی ازعوامل گرایش  نوجوانان و جوانان به چت نا شناس بودن'سرگرمی 'تنهایی'بدون هدف بودن 'کنجکاوی'والغیر

که هر کدام از این موارد در جای خود دردسر ساز وعواقبش گریباگیر نوجوانان وجوانان و خانوادهای انها میشود .

دختران و پسرانی که در شهرهای کوچک سنتی زندگی میکنند و داشتن دوست غیر همجنس تابو میدانند

به زدن یک دکمه به  دنیای مجازی وصل میشوند و به خواسته ها و عقدهای درونی خود پاسخ مثبت میدهند

عقدهای درونی به راحتی در اتاقهای چت رومها به شهود پیدا میشود. و این عقدهای درونی از جامعه و خانواده نشات میگیرد که فرد نتوانسته است خود راارضا کند و همانا بهترین مکان بروز خود نمایی را به فرد میدهد . 

 خصوصا پسران به راحتی با بازی گرفتن احساسات دختران با وعده ازدواج از انها عکس 'فیلم 'شماره تلفن

,sms'فرستاده شده را برای انجام دادن افکار شوم خویش مورد استفاده قرار میدهند و کما اینکه هر کدام از این

طرفین دیگرتمایل به  ادامه دوستی نبود انتقام سیاه اینترنتی صورت میگیرد .

زنگ خطر در سکوت حرکت  لاکپشتی

دختران فراری، قتل، تجاوز به عنف و .. سوءاستفاده های اینترنتی در جامعه همه پسامد های سکوتی که از
نا آگاهی تزریق بدون درد در خواب خرگوشی به دنبال آورده شده است .

چه باید کرد
در اولین گام پایه و بنا را محکم ساخت و این زیر ساخت از مهد شروع کرد با اجام مهارتهای خلاق کودکان اگاهی داد

و واحدی درسی در اموزش چگونه صحیح استفده کردن از دنیای مجازی در برنامه کلاسی گنجاینده شود
 
هدفمند کردن وقت وزمان در ذهن نوجوانان وجوانان  تلقی نمود . در هنگام وردو به دنیای مجازی به دنبال اهدافی بلند  جهت شکوفایی وکسب اطلاعات وارتباط انسانی و نیازهای جامعه گام بردارند .

در صورت روبرو  شدن با خطر با شجاعت به خانواده بگویند و انها را امین خود بپندارند از حوادث احتمالی جلوگیری نمایند .

  • آخرین ویرایش:دوشنبه 6 دی 1389
  • برچسب ها:چت ،