تبلیغات
بانوان دریایی - دنیای احساسی شیشه ی
دوشنبه 22 آذر 1389  07:35 ب.ظ
توسط: .... نیسنیتنیدن دنیای خیالی از دو مانیتور دنیای پر از احساس شیشه شکننده که با کوچکترین ضربه

خرد میشه میشکند و تاب وتوان واقعیت را ندارد و فقط در دنیای مجازی رشته هایش محکم  
میباشد .

((علت گرایش به چت ))
در واقع ذهن دختر و پسر در لحظه چت تصویرذهنی را با تصویر عینی اشتباه میگیرد و از سویی
اعتیاد به این تصویر  او را از واقعیت باز میدارد.


اعتیاد به این تصویر  او را از واقعیت باز میدارد اعتیادی که پر از حرفهای خیالی و ارضای شهوانی میباشد .

بحث وگفتگوی درباره مسائل ارتباطی که فقط در دنیای مجازی امکان مطرح کردن به راحتی
امکان پذیر میباشد .


دختران و پسرانی که در شهر و محله خودشان برقراری دوستی با جنس مخالف تابو است

   
بیشترین کابر دوستی یابی هستند کسانی هستند که اولین بار وارد چت میشوند .و بیشترین  ضربه از نظر عاطفی متوجه این گروه میباشد .

انها به دلیل ناشناخته بودن و یا اینکه اوقات بیکاری را پر کنند پناه به چت رومها میاورند .انها استدلالشان این است که میخواهیم کشف کنیم دنیای دوستی تازه خوادمان مراقبیم

کما اینکه اعتیاد به این دنیای مجازی همان اعتیاد به الکل و مواد مخدر میباشد

بررسی ها نشان داد است که پرونده های فرار دختران از خانه بیانگر شرایط نامناسب خانه ترک کردنند و به دنبال وعده های رنگا رنگ رفته اند
((عواقب این دوستیهادختر و پسر اینترنتی ))
و عواقب این دوستیها  هر کدام از این طرفین از دوستی سر باز بررسیها نشان داده که انتقام سیاه اینترنتی در پیش بوده همانندتوزیع عکس در سایتها دادن شماره تلفن فیلم خصوصی
اخاذی با  تهدید  تجاوز به عنف قتل پایان تمامی این دوستیهای پنهانی دردنیای
  مجازی  است .

واین حس انتقام بیشتر از مردان صورت میگیرد که دختر مورد علاقه اش دیگر حاضر به ارتباط نیست.

((چه باید کرد این حرکت لاک پشتی را با چراغ خاموش ))

به جای اینکه نوجوانان و جوانان نهی کرد و از اینترنت منع کرد انها را آگاهی داد و در مقابل سواستفاده های احتمالی  هوشیار کرد  نحوه صحیح از فناوری اینترنت  به واحد درسی آموزش داد و با عواقب و هوشمندی و درایت در بر خورد با چنین مسائلی سنجیده و شجاعانه عمل نمایند .

چت اگر در جایگاه تبادل اطلاعات و آشنایی به فرهنگ  و روابط انسانی استفاده شود بسا اینکه گامی موثر در جامعه بر داشته میشود و فرصتهای  را با هدفمندی بهتر و سنجیده تر پر خواهد نمود

در عین حال قضاوت با خود شماست که چت را چطور میدانید ؟؟؟